• 09122302215
  • ایران- تهران- بزرگراه فتح - منطقه 18
تخفیف!

فلزیاب APEX M3-PRO

قیمت اصلی 66,000.000تومان بود.قیمت فعلی 60,000.000تومان است.

تخفیف!

فلزیاب APEX-M2

قیمت اصلی 18,000.000تومان بود.قیمت فعلی 15,000.000تومان است.

تخفیف!

فلزیاب LORENZ-Z1

قیمت اصلی 260,000.000تومان بود.قیمت فعلی 250,000.000تومان است.

تخفیف!

فلزیاب فلوکس

قیمت اصلی 42,000.000تومان بود.قیمت فعلی 40,000.000تومان است.

تخفیف!

سوپر سنسور اسکوپ اسکن

قیمت اصلی 62,000.000تومان بود.قیمت فعلی 60,000.000تومان است.

تخفیف!

فلزیاب دیانا

قیمت اصلی 11,000.000تومان بود.قیمت فعلی 10,000.000تومان است.

تخفیف!

فلزیاب جی پارد

قیمت اصلی 952,000.000تومان بود.قیمت فعلی 950,000.000تومان است.

تخفیف!

فلزیاب تک پوینت

قیمت اصلی 14,000.000تومان بود.قیمت فعلی 13,000.000تومان است.

تماس با تیم زرشناسان