• 09122302215
  • ایران- تهران- بزرگراه فتح - منطقه 18
تخفیف!

فلزیاب APEX M3-PRO

قیمت اصلی 66,000.000تومان بود.قیمت فعلی 60,000.000تومان است.

تخفیف!

فلزیاب APEX-M2

قیمت اصلی 18,000.000تومان بود.قیمت فعلی 15,000.000تومان است.

تخفیف!

فلزیاب LORENZ-Z1

قیمت اصلی 260,000.000تومان بود.قیمت فعلی 250,000.000تومان است.

تخفیف!

فلزیاب فلوکس

قیمت اصلی 42,000.000تومان بود.قیمت فعلی 40,000.000تومان است.

تخفیف!

سوپر سنسور اسکوپ اسکن

قیمت اصلی 62,000.000تومان بود.قیمت فعلی 60,000.000تومان است.

تخفیف!

فلزیاب دیانا

قیمت اصلی 11,000.000تومان بود.قیمت فعلی 10,000.000تومان است.

تخفیف!

فلزیاب جی پارد

قیمت اصلی 952,000.000تومان بود.قیمت فعلی 950,000.000تومان است.

تخفیف!

فلزیاب تک پوینت

قیمت اصلی 14,000.000تومان بود.قیمت فعلی 13,000.000تومان است.

تخفیف!

فلزیاب ایکس پی دئوس 2

قیمت اصلی 122,000.000تومان بود.قیمت فعلی 120,000.000تومان است.

تخفیف!

فلزیاب دیپ ترک نرمال

قیمت اصلی 21,000.000تومان بود.قیمت فعلی 20,000.000تومان است.

تخفیف!

فلزیاب سه کاره فورشر زد 3

قیمت اصلی 41,000.000تومان بود.قیمت فعلی 40,000.000تومان است.

تخفیف!

فلزیاب اکوناکس 800

قیمت اصلی 72,000.000تومان بود.قیمت فعلی 70,000.000تومان است.

تخفیف!

فلزیاب اکسترا پرو

قیمت اصلی 31,000.000تومان بود.قیمت فعلی 30,000.000تومان است.

تخفیف!

فلزیاب t6

قیمت اصلی 45,000.000تومان بود.قیمت فعلی 44,000.000تومان است.

تخفیف!

فلزیاب اکسترا 705

قیمت اصلی 36,000.000تومان بود.قیمت فعلی 35,000.000تومان است.

تخفیف!

فلزیاب t5

قیمت اصلی 46,000.000تومان بود.قیمت فعلی 45,000.000تومان است.

تخفیف!

فلزیاب GDX 8000

قیمت اصلی 61,000.000تومان بود.قیمت فعلی 60,000.000تومان است.

تخفیف!

ردیاب گلد هانتر اسمارت

قیمت اصلی 192,000.000تومان بود.قیمت فعلی 190,000.000تومان است.

تخفیف!

ردیاب تام ایکس ۸۰

قیمت اصلی 31,000.000تومان بود.قیمت فعلی 30,000.000تومان است.

تخفیف!

پین پوینتر گرت

قیمت اصلی 7,000.000تومان بود.قیمت فعلی 6,000.000تومان است.

تخفیف!

پین پوینتر کوئست

قیمت اصلی 18,000.000تومان بود.قیمت فعلی 17,000.000تومان است.

تخفیف!

ردیاب بی آر 100 پرو

قیمت اصلی 196,000.000تومان بود.قیمت فعلی 195,000.000تومان است.

تخفیف!

ردیاب ری فایندر

قیمت اصلی 166,000.000تومان بود.قیمت فعلی 165,000.000تومان است.

تخفیف!

ردیاب بی آر 50

قیمت اصلی 196,000.000تومان بود.قیمت فعلی 195,000.000تومان است.

تخفیف!

فروش اسکنر جی ام دی پرو پلاس

قیمت اصلی 101,000.000تومان بود.قیمت فعلی 100,000.000تومان است.

تخفیف!

فروش اسکنر جی ام دی پرو

قیمت اصلی 71,000.000تومان بود.قیمت فعلی 70,000.000تومان است.

تخفیف!

فلزیاب آنفیبیو

قیمت اصلی 51,000.000تومان بود.قیمت فعلی 50,000.000تومان است.

تخفیف!

فلزیاب گرت جی تی آی 2500

قیمت اصلی 51,000.000تومان بود.قیمت فعلی 50,000.000تومان است.

تخفیف!

فروش فلزیاب لجند

قیمت اصلی 41,000.000تومان بود.قیمت فعلی 40,000.000تومان است.

تخفیف!

فلزیاب سیمپلکس اولترا

قیمت اصلی 24,000.000تومان بود.قیمت فعلی 23,000.000تومان است.

تخفیف!

فلزیاب جی پی زد 7000

قیمت اصلی 490,000.000تومان بود.قیمت فعلی 480,000.000تومان است.

تخفیف!

ردیاب بیونیک x4

قیمت اصلی 660,000.000تومان بود.قیمت فعلی 650,000.000تومان است.

تخفیف!

ردیاب بلک هانتر

قیمت اصلی 430,000.000تومان بود.قیمت فعلی 420,000.000تومان است.

تخفیف!

فروش دستگاه فلزیاب سوپر سنسور

قیمت اصلی 31,000.000تومان بود.قیمت فعلی 30,000.000تومان است.

تخفیف!

فلزیاب پروتون تک سنسوره

قیمت اصلی 140,000.000تومان بود.قیمت فعلی 130,000.000تومان است.

تخفیف!

فلزیاب پروتون 16 سنسوره

قیمت اصلی 390,000.000تومان بود.قیمت فعلی 380,000.000تومان است.

تخفیف!

ردیاب گلد ویژن

قیمت اصلی 290,000.000تومان بود.قیمت فعلی 280,000.000تومان است.

تخفیف!

فلزیاب اکا سیگنوم

قیمت اصلی 66,000.000تومان بود.قیمت فعلی 65,000.000تومان است.

تخفیف!

فلزیاب پالس دایو اسکوبا

قیمت اصلی 17,000.000تومان بود.قیمت فعلی 16,000.000تومان است.

تماس با تیم زرشناسان