• 09122302215
  • ایران- تهران- بزرگراه فتح - منطقه 18

آموزش برنامه فلزیابی

حساسیت فلزیاب

حساسیت فلزیاب

۴ تیر ۱۴۰۳
بدون دیدگاه

حساسیت فلزیاب تنظیمات حساسیت در دستگاه فلزیاب بسیار حیاتی هستند زیرا تأثیر زیادی بر عمق تشخیص هدف دارند که دستگاه قادر است آن را شناسایی ...

تماس با تیم زرشناسان