• 09122302215
  • ایران- تهران- بزرگراه فتح - منطقه 18

اسکنرزمین

اسکنر زمین چیست؟

اسکنر زمین چیست؟

۲۹ آبان ۱۴۰۱
1 دیدگاه

اسکنرچگونه دستگاهی است ؟؟ اسکنر زمین چیست؟ به دستگاهی که برای مشخص کردن اجسام زیرسطح زمین و تشخیص فلز بودن با نبودن جسم از آن ...

تماس با تیم زرشناسان